Spoed

Spoedgevallen en pijnklachten 
U belt ons zo vroeg mogelijk, bij voorkeur voor 10:00 uur, meestal lukt het om u nog dezelfde dag te helpen.  

De spoedregeling buiten onze reguliere openingstijden.

De spoed- en weekenddienstregeling is er alleen voor het verlenen van spoedeisende hulp. Dat wil zeggen, in geval van een ongeval, nabloeding of acute pijn. De spoed- en weekenddienstregeling is met nadruk niet bedoeld voor uitgevallen vullingen, cosmetische correcties of chronische pijnklachten. 

Voor de daadwerkelijke spoedgevallen buiten onze openingstijden is Tandartsenpost Hengelo telefonisch bereikbaar op: 074-3032913

Tandartsenpost Hengelo
Dennenbosweg 9 in Hengelo
Telefoonnummer: 074-3032913
www.tandartsenposthengelo.nl