Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Tandartskosten aftrekpost

Tandartskosten voor volwassen worden in de meeste gevallen niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering.  U kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten, of ervoor kiezen de kosten zelf te betalen. Als U de tandartskosten zelf betaalt is het raadzaam na te gaan bij een financieeladviseur of deze afrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Een andere mogelijkheid is om te kijken op de site van de belastingdienst aftrekbare zorgkosten. U krijgt onder andere te maken met een drempelbedrag.